OBNOVA UMJETNIČKOG PAVILJONA U ZAGREBU FINANCIRANA JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE - FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE, Broj ugovora: 74-0017-21, Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Umjetničkog paviljona, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb.