Zagreb, grad umjetnica – djela hrvatskih umjetnica od kraja 19. do 21. stoljeća

naslovnica kataloga izložbe Zagreb - grad umjetnica

Datum održavanja izložbe: 05. 02. 2020. – 12.04. 2020.
Vrsta izložbe: Izložba slika, skulptura, prostornih i video instalacija
Idejna autorica izložbe: Jasminka Poklečki Stošić
Autorice stručne koncepcije, izbora umjetnica i izbora radova: Ljerka Dulibić, Ivana Mance, Radmila Iva Janković
Oblikovanje i priprema za tisak: Bachrach & Krištofić
Broj stranica: 230
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 93
Dimenzije: 23 x 28 cm
ISBN: 978-953-6890-85-9
Cijena: 18,58 eura

Trojezični katalog izložbe, na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku s reprodukcijama svih djela, kataloškim popisom i bibliografijama autorica izložbe.
Autorice tekstova – Jasminka Poklečki Stošić, Ljerka Dulibić, Ivana Mance, Radmila Iva Janković
Fotografije – Goran Vranić
Lektura i korektura – Ivana Sor
Prijevod na engleski – Graham McMaster
Prijevod na talijanski – Jasenka Gudelj
Oblikovanje i priprema za tisak – Bachrach & Krištofić
Tisak – Tiskara Zelina
Naklada – 600