Vjekoslav Karas 1821 – 1858 : Retrospektivna izložba

Datum održavanja: 06.12.2001. – 20.01.2002.
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba
Autor izložbe: Nikola Albaneže
Dizajn kataloga: Studio Rašić
Broj stranica: 110
Fotografije c/b: 51
Fotografije u boji: 66
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 953-6890-03-8
RASPRODANO

Katalog na hrvatskom jeziku sa sažetkom na engleskom jeziku. Predgovor, katalog djela, životopis i sažetak – Nikola Albaneže. Fotografije – Goran Vranić, Igor Brzoja, Davor Puttar, Nebojša Borić, Miro Martinić, Amir Šepić, Stanko Vrtovec, Goran Kos, Davor Supek, Zdravko Turkulin, Mario Braun, Fototeka HPPMR, Fototeka  IPU. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod sažetka na engleski – Branko Ožbolt. Tisak – Skaner Studio. Naklada – 800 primjeraka.