Vitar Drinković – Emoticoin

Datum održavanja izložbe: 22. 3. 2022. – 26. 3. 2022.
Vrsta izložbe: instalacija 
Koncepcija ciklusa: Jasminka Poklečki Stošić
Izbor djela i likovni postav: Vitar Drinković
Kustosica izložbe: Aneta Barišić
Tekst u katalogu: Aneta Barišić
Oblikovanje kataloga, prijelom i priprema za tisak: Sanja Bachrach Krištofić
Broj stranica: 16
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 11
Dimenzije: 26 x 36 cm
ISBN: 978-953-6890-92-7

PDF KATALOGA

Dvojezični katalog izložbe, na hrvatskom i engleskom jeziku s fotografijama instalacije i njezina postavljanja, životopisom i  popisom izložbi.

Popis izložbi i projekata, životopis i nagrade – Vitar Drinković i Aneta Barišić
Fotografije – Mario Krištofić
Lektura i korektura – Mateja Fabijanić
Prijevod na engleski – Graham McMaster

Tisak – Tiskara Zelina
Naklada – 70