Vatroslav Kuliš: Riffovi

Datum održavanja: 06.05.2003. – 10.06.2003.
Vrsta izložbe: Izložba ciklusa
Autor izložbe: Radovan Vuković
Dizajn kataloga: Studio Rašić – Ante Rašić i Maja Kožul Stojanovski
Broj stranica: 68
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 36
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 953-6890-08-9
Cijena: 7,96 eura

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku. Predgovor –  Radovan Vuković. Dijapozitivi – Damir Fabijanić. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tisak – Skaner Studio. Naklada – 700 primjeraka.