Šuma

Datum održavanja: 19.05.2017 – 16.07.2017
Vrsta izložbe: Tematska izložba
Autor izložbe: Tonko Maroević, Jasminka Najcer Sabljak, Jasminka Poklečki Stošić, Ive Šimat Banov
Dizajn kataloga: Bachrach & Krištofić
Broj stranica: 149
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 132
Dimenzije: 23 x 28 cm
ISBN: 978-953-6890-73-6
Cijena: 15,93 eura

Katalog izložbe na hrvatskom jeziku. Autori tekstova: Miljenko Jergović, Jasminka Poklečki Stošić, Marijan Kavran, prof. dr. sc. Aleksandar Durman, doc. dr. sc. Danijela Domljan, dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, akademik Tonko Maroević, dr. sc. Ive Šimat Banov, prof. Silvija Lučevnjak, dr. sc. Vanja Brdar Mustapić, mr. sc. Ksenija Jurinec i Danijela Križanec Beganović. Fotografije: Goran Vranić, Zoran Alajbeg, Fedor Džamonja, Fedor Vučemilović. Lektura i korektura: Ivana Sor. Katalog djela: Jasminka Poklečki Stošić.