Strast stvaranja: remek-djela iz zbirke Fundacije Marguerite i Aimé Maeght

Datum održavanja : 05.10.2017 – 14.01.2018
Vrsta izložbe : Izložba umjetničke zbirke
Autor izložbe : Olivier Kaeppelin, Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga : Bachrach & Krištofić 
Broj stranica : 143
Fotografije cb : 1
Fotografije u boji : 74
Dimenzije : 23×28 cm
ISBN : 978-953-6890-75-0
Cijena : 14,60 eura

Katalog izložbe na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori predgovora: Adrien Maeght, Olivier Kaeppelin, Jasminka Poklečki Stošić. Biografije umjetnika i katalog radova – dokumentacija Fundacije Maeght. Fotografije – Jean-Jacques L´Héritier, Claude Germain, Roland Michaud – Archives Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, Francuska. Lektura i korektura – Ivana Sor. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Prijevod s francuskog na hrvatski – Aneta Barišić, Ursula Burger. Tiskara Zelina d.d.