Stanko Jančić

Datum održavanja: 18.12.2003. – 18.01.2004.
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba
Autor izložbe: Ive Šimat Banov
Dizajn kataloga: Maja Kožul Stojanovski, Ante Rašić
Broj stranica: 96
Fotografije c/b: 45
Fotografije u boji: 50
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 953-6890-10-0
Cijena: 10,62 eura

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku. Predgovor, ktalog djela i životopis – Ive Šimat Banov. Dijapozitivi – Fedor Ličina i Darko Vrbica. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tisak – Kerschoffset. Naklada – 350 primjeraka.