Siniša Majkus – Embrio

Datum održavanja: 12.10.2004 – 02.11.2004
Vrsta izložbe: Kiparska instalacija
Autor izložbe: Radovan Vuković
Dizajn kataloga: Artresor Studio – Ante Rašić, Branimir Sabljić 
Broj stranica: 46
Fotografije c/b: 10
Fotografije u boji: 25
Dimenzije: 30 x 24 cm
ISBN: 953-6890-13-5
Cijena: 6,64 eura

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku s tekstom Radovana Vukovića, popisom radova, životopisom i popisom izložbi i nagrada.