Rodin u Meštrovićevu Zagrebu

Datum održavanja : 05.05.2015. – 20.09.2015.
Vrsta izložbe : Izložba djela likovnih umjetnosti
Autori projekta : Catherine Chevillot i Andro Krstulović Opara
Autori likovnog postava: Andro Krstulović Opara i Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga : Ana Zubić
Broj stranica : 166
Fotografije cb : 60
Fotografije u boji : 140
Dimenzije : 24×30 cm
ISBN : 978-953-6890-65-1
Cijena : 17,25 eura

Katalog izložbe na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori tekstova – Sophie Biass-Fabiani, François Blanchetière, Hélène Marvaud, Véronique Mattiussi, Aline Magnien,  Hélène Pinet i Barbara Vujanović. Katalog radova, biografija i bibliografija – Véronique Mattiussi.  Fotografije – Zoran Alajbeg, Živko Bačić, Frank Bal, Christian Baraja, E. Bauche, Filip Beusan, Valentino bilić Prcić, Adolphe Braun, Rudolf Bruner Dvořák, Jasques-Ernest Bulloz, Andrija Carli, Pierre Choumoff, Boris Cvjetanović, Jean de Calan, Dornac zvan Pol Marsan, Eugène Druet, Cesare Faraglia, Tomaso Filippi, D. Freuler, Graffe i Rouers, Albert Harlingue, Beatrice Hatala, Stephen & Henry Haweis & Coles, Pauline Hisbacq, Charles Hyppolite Aubry, H. Lane-Smith, Claude Lémery, Hervé Lewandowski, Jérôme Manoukian, Henri Manuel, Gaudenzio Marconi, John Marshall, Adam Rzepka, Philippe Sebert, Maria Slezáková, David Stecker. Lektura i korektura – Ines Kotarac i Strahimir Primorac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Prijevod s francuskog na engleski – Rebecca King i Diane Osborne. Prijevod s francuskog na hrvatski – Željko Klaić i Aneta Škomrlj. Tisak – Intergrafika d.o.o. Zagreb.