Raoul Goldoni : Retrospektivna izložba 1942 – 1983. : Kiparstvo i slikarstvo

Datum održavanja: 01.04.2004. – 09.05.2004.
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba skulptura i slika
Autor izložbe: Tonko Maroević, Ivo Šimat
Dizajn kataloga: Tatjana Malnar Pocrnić, Ante Rašić
Broj stranica: 140
Fotografije c/b: 20
Fotografije u boji: 114
Dimenzije: 30 x 24 cm
ISBN: 953-6890-12-7
Cijena: 12,61 eura

Dvojezični katalog izložbe na hrvatskom i engleskom jeziku. Predgovor i popis radova – Ive Šimat Banov i Tonko Maroević. Teksts – Raoul Goldoni. Dokumentacija – Luka Goldoni i Stanko Špoljarić. Dijapozitivi – Fedor Ličina, Darko Bavoljak, Branimir Baković, Marija Braut, Višnja Serdar i Srećko Budek. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tisak – Kerschoffset. Naklada – 800 primjeraka.