Nepoznati Zagreb Marije Braut

Datum održavanja: 26.07.2014. – 07.09.2014.
Vrsta izložbe: Izložba fotografija
Autor izložbe: Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić, Tonko Maroević, Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga: Bachrach & Krištofić
Broj stranica: 51
Fotografije c/b: 54
Fotografije u boji: 0
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 978-953-6890-64-4
Cijena: 6,64 eura / 50 kn Rasprodano

Dvojezični, hrvatsko-engleski, katalog izložbe fotografija Marije Braut s predgovorom Tonka Maroevića.

Katalog radova: Sanja Bachrach Krištofić
Bibliografija i popis izložbi: Nikolina Hrust
Lektura i korektura: Ivana Sor
Prijevod na engleski: Graham McMaster