Nasta Rojc – retrospektivna izložba

Datum održavanja: 19.12.1996 – 02.02.1997
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba
Autor izložbe: Đurđa Petravić Klaić
Dizajn kataloga: Artresor Studio – Ante Rašić, Žarko Jovanovski 
Broj stranica: 170
Fotografije c/b: 138
Fotografije u boji: 12
Dimenzije: 24 x 17 cm
ISBN: nema
Cijena:  10,62 eura

Katalog izložbe na hrvatskom jeziku, s predgovorom Lee Ukrainčik, tekstom Đurđe Petravić Klaić, kataloškim popisom izložaka, životopisom, popisom izložbi i izborom iz bibliografije.