Nasta Rojc – kritička retrospektiva

Datum održavanja: 15.04.2014. – 01.06.2014.
Vrsta izložbe: Kritička retrospektiva
Autorica i kustosica izložbe: Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga: Ana Zubić
Broj stranica: 168
Fotografije c/b: 8
Fotografije u boji: 133
Dimenzije: 23 x 28 cm
ISBN: 978-953-6890-60-6
Cijena: 15,93 eura / 120 kn Rasprodano

Katalog izložbe na hrvatskom i francuskom jeziku. Autori tekstova: Ivanka Reberski, Leonida Kovač. Biografski podaci:  Jasminka Poklečki Stošić, Dunja Martić. Fotografije: Filip Beusan, Milan Drmić. Lektura i korektura: Ivana Sor. Prijevod na francuski: Tina Dunjić Messmer. Tisak: Printera grupa.