Ljubomir Stahov : skulpture

Datum održavanja: 01.08.2017. – 17.09.2017.
Vrsta izložbe:  Izložba skulptura
Autor izložbe i likovnog postava: Milan Bešlić
Autor teksta i biografije: Milan Bešlić
Dizajn kataloga: Bachrach & Krištofić 
Broj stranica: 52
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 33
Dimenzije: 23 x 28 cm
ISBN: 978-953-6890-74-3
Cijena: 6,64 eura

Katalog izložbe skulptura Ljubomira Stahova na hrvatskom jeziku s biografijom i popisom izložaba.

Bibliografija – Aneta Barišić. Fotografije – Goran Vranić. Lektura i korektura – Krešimir Kvočić i Ivana Sor. Tiskara Zelina.

Naklada 200 primjeraka.