Kinetizam od početaka do danas (Italija, Francuska, Hrvatska)

Datum održavanja: 09.10.2007. – 11.11.2007.
Vrsta izložbe: Problemska izložba
Autor izložbe: Barbero, Granzotto, Želimir Koščević
Dizajn kataloga: Studio Rašić
Broj stranica: 175
Fotografije c/b: 5
Fotografije u boji: 110
Dimenzije: 24,5 x 29,5 cm
ISBN: nema
Cijena: 11,94 eura

Dvojezični, hrvatsko-talijanski, katalog izložbe s tekstovima Giovanne Barbero, Giovannia Granzottoa, Anselma Villate, Želimira Košćevića i Radovana Vukovića.