Kažimir Hraste – Dva djela, tri autora

exhibition catalog front page Kažimir Hraste "Two works, three authors"

Datum održavanja izložbe: 20. 7 . – 12. 9. 2021.
Vrsta izložbe: izložba skulpture
Koncepcija ciklusa: Jasminka Poklečki Stošić
Izbor djela i likovni postav: Jasminka Poklečki Stošić
Tekst: Joško  Belamarić
Oblikovanje kataloga, prijelom i priprema za tisak: Sanja Bachrach Krištofić
Broj stranica: 16
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 12
Dimenzije: 26 x 36 cm
ISBN: 978-953-6890-89-7

PDF KATALOGA

Dvojezični katalog izložbe, na hrvatskom i engleskom jeziku s fotografijama djela i njegova postavljanja, životopisom, popisom izložbi, javnih spomenika, nagrada i priznanja i državnih odličja.

Popis izložbi i projekata i životopis – Kažimir Hraste
Fotografije – Mario Krištofić
Lektura i korektura – Ivana Sor
Prijevod na engleski – Graham McMaster

Tisak – Tiskara Zelina
Naklada – 150