Kata Mijatović: Crna kuća

Datum održavanja izložbe: 3. listopada – 13. studenog 2022.
Vrsta izložbe: prostorna instalacija
Koncepcija ciklusa: Jasminka Poklečki Stošić
Kustosica izložbe: Jasminka Poklečki Stošić
Tekst u katalogu: Boris Greiner
Oblikovanje kataloga, prijelom i priprema za tisak: Sanja Bachrach Krištofić
Broj stranica: 16
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 13
Dimenzije: 26 x 36 cm
ISBN: 978-953-6890-96-5

PDF KATALOGA

Dvojezični katalog izložbe, na hrvatskom i engleskom jeziku s fotografijama instalacije i njezina postavljanja, životopisom, popisima samostalnih i grupnih izložbi i  nagrada.

Popis izložbi i projekata, životopis i nagrade – Kata Mijatović
Fotografije – Mario Krištofić i Zoran Pavelić
Lektura i korektura – Neli Mindoljević
Prijevod na engleski – Graham McMaster

Tisak – Tiskara Zelina
Naklada – 50