Ivan Marušić Klif: Između_frekvencija_2

Datum održavanja: 17.06.2014. – 06.07.2014.
Vrsta izložbe: Ambijentalna instalacija
Autor izložbe: Iva Radmila Janković, Radovan Vuković
Dizajn kataloga: Igor Kuduz
Broj stranica: 55
Fotografije c/b: 11
Fotografije u boji: 35
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 978-953-6890-61-3
Cijena: 6,64 eura

Dvojezični, hrvatsko-engleski katalog izložbe s tekstovima kustosa Ive Radmile Janković i Radovana Vukovića, životopisom i bibliografskim podacima.

Lektura i korektura: Boris Rozga
Prijevod na engleski: Graham McMaster.

U prilogu kataloga je video DVD:

Snimatelj: Darko Bavoljak
Montaža: Hrvoslava Brkušić