Ivan Kožarić : Retrospektiva

Datum održavanja: 22.12.2005. – 12.02.2006.
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba
Autor izložbe: Jerko Denegri, Tonko Maroević
Dizajn kataloga: Studio Rašić – Ante Rašić , Marko Rašić, Vedrana Vrabec
Broj stranica: 127
Fotografije c/b: 32
Fotografije u boji: 107
Dimenzije: 30 x 24 cm
ISBN: 978-953-6890-21-6
Cijena: 11,95 eura

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvod – Radovan Vuković. Tekstovi – Tonko Maroević i Jerko Denegri. Životopis, bibliografija i dokumentacija – Ivica Župan. Fotografije – Darko Bavoljak, Antun Maračić, Ivica Župan, Tomislav Pernar i Arhiva MSU. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tisak – Kerschoffset Zagreb. Naklada – 500  primjeraka.