Hommage a Ivo Šebalj : Obrisi kraja, obrisi početka : 1941 – 2001.

Datum održavanja: 17.06.2002. – 21.07.2002.
Vrsta izložbe: Retrospektivna izložba
Autor izložbe: Zdenko Rus
Dizajn kataloga: Studio Rašić – Ante Rašić , Lovorka Decker, Maja Kožul Stojanovski
Broj stranica: 130
Fotografije c/b: 0
Fotografije u boji: 92
Dimenzije: 24 x 30 cm
ISBN: 953-6890-06-2
Cijena: 15,93 eura

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku. Predgovor, katalog djela i životopis – Zdenko Rus. Dijapozitivi – Darko Bavoljak, Damir Fabijanić i Zoran Alajbeg. Lektor i korektor – Salih Isaac. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Tisak – Kerschoffset. Naklada – 600 primjeraka.