Alexander Calder – Magija skulpturalnog pokreta

Datum održavanja izložbe: 27. 09. 2019. – 05.01. 2020.
Vrsta izložbe: Izložba skulptura, crteža i slika
Autorica izložbe: Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga: Ana Zubić
Broj stranica: 103
Fotografije c/b: 2
Fotografije u boji: 73
Dimenzije: 23 x 28 cm
ISBN: 978-953-6890-84-2
Cijena: 15,93 eura

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dvojezični katalog izložbe, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Autori tekstova – Jasminka Poklečki Stošić, Philippe Piguet, Olivier Kaeppelin, Aneta Barišić
Fotografije –
Prijevod na engleski – Grahan McMaster
Prijevod s francuskog na hrvatski – Ursula Burger
Dizajn, prijelom i priprema za tisak – Ana Zubić
Tisak – Tiskara Zelina
Naklada – 300

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]