Alberto Giacometti – Portreti sadašnjosti

Datum održavanja: 20.09.2016 – 08.01.2017
Vrsta izložbe: Tematska izložba
Autor izložbe: Jasminka Poklečki Stošić
Dizajn kataloga: Jasminka Poklečki Stošić
Broj stranica: 98
Fotografije c/b: 3
Fotografije u boji: 40
Dimenzije: 30 x 24 cm
ISBN: 978-953-6890-21-6
Cijena: 13,27 eura

Dvojezični, hrvatsko-engleski, katalog izložbe skulptura, crteža i litografija Alberta Giacomettija. Tekstovi – Olivier Kaeppelin, Srećko Horvat i Jasminka Poklečki Stošić. Katalog radova, bibliografija – Aneta Barišić. Fotografije – Claude Germain. Francois Fernandez, Claude Gaspari – Arhives Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, Zoran Marinović. Lekura i korektura – Ivana Sor. Prijevod na engleski – Graham McMaster. Prijevod s francuskog na hrvatski – Mirna Šimat. Priprema za tisak – Ana Zubić.