Umjetnički paviljon u Zagrebu nastoji svoju internetsku stranicu (https://www.umjetnicki-paviljon.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene https://www.umjetnicki-paviljon.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.umjetnicki-paviljon.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Iako je uložen napor da se pruži tekstualna alternativa slikovnom sadržaju, moguće je da određene slike nemaju unešen alternativni tekst, (ako je riječ o starijem sadržaju, ili našom greškom)
  • Drugi netekstualni sadržaj (time based) poput video i audio materijala nema tekstualnu alternativu. 
  • Iako su interaktivni elementi stranice, poput accordion, slidera, ili filtera za pretragu funkcionalni za rad korisnike tipkovnice, nisu temeljito testirani za čitače ekrana.
  • Razmaci u tekstu, iako je visina proreda ispravna i iznosi 150% u odnosu na veličinu teksta, razmak između slova i riječi nije prilagodiv.
  • Iako ulažemo napore da ispravno koristimo naslove i podnaslove u sadržaju naših stranica, mogući su propusti, osobito na stranicama starijeg sadržaja.

Umjetnički paviljon u Zagrebu radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

U skladu s člankom 3. Zakona, dokumenti koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. Umjetnički paviljon u Zagrebu kvalificira kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Umjetnički paviljon u Zagrebu. Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. Umjetnički paviljon u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

dnošenjem zahtjeva Umjetničkom paviljonu u Zagrebu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti:

  • telefonom na broj: 00 385 1 484 1070, 
  • elektroničkom poštom: info[at]umjetnicki-paviljon.hr
  • poštom na adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, 10 000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj 00 385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi[at]pristupinfo.hr