Predavanje Umjetnički paviljon – europska poveznica i promocija kataloga izložbe

U srijedu, 3. srpnja 2013. u 19 sati autori dionica izložbe o obnovi Umjetničkog paviljona održat će izlaganja na temu obnove i modernizacije zgrade, a nakon predavanja bit će promoviran katalog izložbe.

U srijedu 3. srpnja 2013. u 19 sati u izložbenom prostoru Umjetničkog paviljona autori dionica izložbe Umjetnički paviljon – europska poveznica / Od tradicije do suvremenosti održat će izlaganja o modernizaciji i obnovi zgrade, a nakon predavanja održat će se promocija kataloga izložbe.

Uvodno izlaganje o modernizaciji i obnovi u sklopu programa Vizija Paviljona za 21. stoljeće održat će Radovan Vuković, v.d. ravnatelja Paviljona, a o projektu obnove s arhitektonskog i konzervatorskog stanovišta govorit će Mladen Perušić, dia, i Maja Gorianc Čumbrek, dia, konzervatori Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode prema čijem su konzervatorskom projektu i nadzoru izvedeni radovi na obnovi i sanaciji zgrade Paviljona.

Nakon predavanja, održat će se promocija kataloga izložbe kojega će predstaviti Radovan Vuković, v.d. ravnatelja Umjetničkog paviljona i Ante Rašić, dizajner kataloga i autor prostorne koncepcije izložbe.