Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu PDFCSV
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu PDFCSV
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu PDFCSV
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu PDFCVS
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu – PDF
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu – PDF

Financijska izvješća

Financijski planovi

2023.

2022.

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća – objedinjeno

TRENUTNO NEMA RASPISANIH NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

 • Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima (NN 36/2024, zakon.hr)
 • Zakon o izmjeni zakona o muzejima (NN 98/2019, NN 114/2022)
 • Zakon o muzejima (NN 61/2018)
 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulture (NN 83/22)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23)
 • Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 40/2022)