Posjeta grupe iz dječjeg vrtića Gajnice na izložbi Hommage à Miljenko Stančić

Grupa djece iz dječjeg vrtića Gajnice 11. travnja 2017. posjetila je Umjetnički paviljon i izložbu djela Miljenka Stančića.

Nakon stručnog vodstva organizirana je likovna radionica na temu toplih i hladnih boja.