Naziv izložbe: OSTATI ILI OTIĆI – izložba fotografija Hrvatskog fotosaveza

Datum održavanja: 07. 09. – 28. 09. 2004.

Kustosi izložbe: Christine Frisinghelli i Sandra Križić Roban
Izlagači: Ana Hušman, Randa Shaath, Dan Panaitescu, Maria Papadimitrou, Mladen Stilinović, Oliver Musovik, Efrat Shivly, Ahlam Shibli.