Naziv izložbe: Novi hrvatski turistički plakat / Meditaran kakav je nekad bio
Datum održavanja: 14. 05. – 22. 05. 2004.

 Izložba u organizaciji Hrvatske turističke zajednice na kojoj je promovirano 127 plakata iz nove serije turističkih plakata autora Borisa Ljubičića, Damira Fabijanića, Brukete & Žinića te Frankovića & Vučića.