Klasja Habjan, NADOGRADNJA, digitalne grafike i kolaži, animacija / umjetnička intervencija na ceradi u sklopu programa ARTUPUNKTURA