Igor Kuduz o izložbi Pendulum SofijaSilvije

Vizualni umjetnik i grafički dizajner Igor Kuduz govori o fotografiji Cotinus Coggygria 2 (iz ciklusa Prah prahu, 2018.) umjetnice SofijaSilvije, u sklopu njezine samostalne izložbe “Pendulum” održane u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu od 22.4. do 11.6. 2023. Izložba je realizirana u organizaciji i produkciji Umjetničkog paviljona u Zagrebu, u okviru programa Izmještanje. Snimanje i montaža: Sanja Bistričić Srića

Vezani sadržaj