Vizualne umjetnice Jadranka Fatur, Mirjana Vodopija i Ana Kuzmanić govore o svojim radovima na izložbi Rasvijetljena soba – ženskafotografska praksa u Hrvatskoj

Vezani sadržaj