Ivana Završki o izložbi Sandre Križić Roban Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj

Povjesničarka umjetnosti Ivana Završki govori o izložbi Sandre Križić Roban Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj održane u Tehničkom muzeju Nikola Tesla od 24. 10. do 3. 12. 2023. Izložba je realizirana u organizaciji i produkciji Umjetničkog paviljona u Zagrebu, u okviru programa Izmještanje.

Snimanje i montaža: Sanja Bistričić Srića

Vezani sadržaj