Obavijest o rezultatu izbora na natječaju za radno mjesto kustos/ica – zamjena privremeno odsutnog radnika

Pogled na kupolu iz unutrašnjosti Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Na temelju članka 31. Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, a vezano za raspisani natječaj koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu dana 25. 4. 2023., za prijem u radni odnos jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme za radno mjesto kustos/ica – zamjena privremeno odsutnog radnika zbog korištenja rodiljnog / roditeljskog dopusta do njegovog povratka uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, dostavlja se sljedeća

OBAVIJEST

kandidatima/kandidatkinjama sudionicima natječaja o rezultatu izbora

Za radno mjesto kustos/ica – zamjena privremeno odsutnog radnika zbog korištenja rodiljnog / roditeljskog dopusta do njegovog povratka uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci, izabrana je kandidatkinja:

  1. Ivana Meštrov iz Zagreba

Skenirani dokument Obavijesti