Natječaj za prijem u radni odnos: Voditelj/ica općih i financijsko – računovodstvenih poslova – odluka o poništenju natječaja

Pogled na kupolu iz unutrašnjosti Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

Zagreb, 04.04.2022.
Broj: 01-170-2022.

Na temelju čl. 31. Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu, v.d. ravnateljice Jasminka Poklečki Stošić, donosi:

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

1. Poništava se natječaj za prijem 1 izvršitelja/ice u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada
od 6 mjeseci za radno mjesto: Voditelj/ica općih i financijsko-računovodstvenih poslova, objavljen dana 04.03.2022. u Narodnim novinama broj 27/22, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu i na portalu „Moj posao”.

2. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, i na mrežnim stranicama Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

3. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Umjetnički paviljon u Zagrebu, 4. ožujka 2022. raspisao je natječaj za prijem u radni odnos za voditelja/icu općih i financijsko – računovodstvenih poslova. Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2022. Poveznica na objavljeni natječaj