Umjetnički paviljon u Zagrebu – europska poveznica / Od tradicije do suvremenosti / Multimedijski projekt o obnovi i modernizaciji zgrade Paviljona 2001 – 2013.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U Umjetničkom paviljonu u Zagrebu otvorena je multimedijska izložba o obnovi i modernizaciji zgrade Paviljona od 2001. do 2013. godine pod nazivom „Umjetnički paviljon – europska poveznica / Od tradicije do suvremenosti“.

Multimedijska izložba “Umjetnički paviljon u Zagrebu – europska poveznica / Od tradicije do suvremenosti” organizira se povodom završetka radova na obnovi zgrade i modernizaciji izložbenog prostora, a riječ je o dosad najvećem i najobuhvatnijem projektu obnove spomeničkog zdanja Paviljona i uređenja cjelokupne muzejsko-galerijske infrastrukture, ujedno i najvećem investicijskom ulaganju Grada Zagreba u 115 godina njegova postojanja.

Projekt obnove, koji je trajao punih šest godina od 2006. do 2013. godine, ostvaren je na inicijativu i uz izravnu potporu gradonačelnika Milana Bandića u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koji je u ime investitora vodio radove i Gradskim zavodom za zaštitu prirode i spomenika kulture koji je izradio smjernice obnove i vršio konzervatorski nadzor.
Ovim kompleksnim izložbenim projektom prema autorskoj koncepciji postava Studija Rašić (Ante i Marko Rašić i Vedrana Vrabec) na medijski inovativan način, putem video projekcija i foto materijala, intervencija i prostornih instalacija, vrijedne arhivske dokumentacije, virtualnih šetnji kroz izložbe te fragmenata arhitektonske plastike, ispričana je priča o obnovi i modernizaciji Umjetničkog paviljona u povijesnom i suvremenom kontekstu kao važnoj kulturnoj instituciji na prijelomu tisućljeća.

Autor segmenta o obnovi je Mladen Perušić, dipl. ing. arh.

Autor koncepcije izložbe je Radovan Vuković, v.d. ravnatelja Umjetničkog paviljona u Zagrebu.