Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj

Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Postav izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Otvorenje izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Otvorenje izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.
Otvorenje izložbe "Rasvijetljena soba-ženska fotografska praksa u Hrvatskoj" u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.

Autorica: Sandra Križić Roban

Kustosica: Jasminka Poklečki Stošić

Umjetnice predstavljene na izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla:

Ana Kuzmanić, Ana Opalić, Anita Antoniazzo, Anka i Karmela Marasović, Cecilija Wollner, Barbara Blasin, Danijela Lušin, Dragana Jurišić, Duška Boban, Edita Schubert, Erika Šmider, Erna Gozze, Antonija Kulčar, Glorija Lizde, Ivana Tomljenović Meller, Ivana Vučić, Ivančica Privora Kurtela, Izabela Peculić Stančić, Jadranka Fatur, Jasenka Odić Jendrašić, Johanna Kohn, Julijana Erdödy Drašković, Kristina Leko, Lidija Laforest, Ljiljana Sundać Zuanni, Marija Braut, Marija Kelemen, Maša Bajc, Milica Borojević, Mirjana Vodopija, Nada Ditjo, Nada Orel, Nada Vrkljan Križić, Nasta Rojc, Nella Barišić, Nives Milješić, Pavica Hrazdira, Petra Mrša, Petra Slobodnjak, Sandra Vitaljić, Sanja Iveković, Slavka Pavić, Smiljka Pavlović, Sofija Hering, Varnai foto studio, Tanja Deman, Vera Fischer, Vera Nikolić Podrinska, Zlata Laura Mizner.


Osmišljena u dva dijela, izložba Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj održala se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla od 24. 10. do 3. 12. 2023., a izložba Rasvijetljena soba – Konflikt u Etnografskom muzeju u razdoblju od 26. 10. do 25. 11. 2023.

Zahvaljujući razvoju tehnologije koju danas imamo na raspolaganju, rijetko ćemo pomisliti na probleme na koje su žene tijekom proteklih dvjestotinjak godina nailazile – od isprva fizički zahtjevne opreme, preko ograničenih mogućnosti edukacije, sve do nerazumijevanja sredine za njihove stvaralačke potrebe i prevladavajućih društvenih stavova koji su ograničavali njihovo aktivnije uključivanje u fotografska, ali i brojna druga događanja.
Istraživanjem ženske vizualne percepcije i politike gledanja, autorica Sandra Križić Roban uspostavlja mogućnost predstavljanja ženske fotografske prakse u Hrvatskoj i njihove osobite rasvijetljene sobe u kojoj ne nastaju samo intimne scene, nego i fotografije koje na inovativan i intrigantan način doprinose promjeni paradigme o tzv. “ženskim” temama. Odnos prema tijelu, rodna pitanja, socijalno angažirane teme, dokumentarizam, snimanje u javnom prostoru, eksperimenti sa svjetlom kao i konceptualna promišljanja umjetničkog jezika – samo su neki od aspekata koje je moguće razmotriti kroz žensku fotografsku perspektivu. Zahvaljujući pojedinačnim i zajedničkim naporima fotografkinja, fotografija snažno ulazi u prostor kulture i umjetnosti, interpretirajući sve zakutke ljudskih djelatnosti. Pritom žene prestaju biti “marginalni sudionici” te se odmiču od tradicionalnih vrijednosnih hijerarhija. Zahvaljujući tim promjenama njihovu povijest prestaje se gledati kao nerelevantnu i nepovijesnu.


Kroz odabir 56 fotografkinja i njihovih radova, izložbe obuhvaćaju veliko vremensko razdoblje od druge polovine 19. stoljeća sve do suvremenosti. Primjerice, u razdoblju najstarije fotografije susrećemo se s radovima Sofije Hering, Marije Kelemen, Johanne Kohn i Julijane Erdödy Drašković, a na prijelazu te kroz prva dva desetljeća 20. stoljeća s pojavom fotografskih studija koje su vodile žene (Atelier Wollner, Foto Varnai i Foto Tonka). Tu su i aktivne sudionice velikih europskih umjetničkih pokreta između dva svjetska rata, poput Ivane Tomljenović Meller, koja je studirala na Bauhausu, te Erne Gozze čija je estetika bila bliska bauhausovskom fotografskom pristupu, kao i onih koje su eksperimentirale s medijem uoči Drugog svjetskog rata, poput Anite Antoniazzo, ali i angažiranih svjedokinja Drugoga svjetskog rata (primjerice Elvira Kohn i Đurđa Koren) sve do autorica koje su odredile smjer razvoja medija nakon Drugog svjetskog rata, primjerice Zlate Laure Mizner, Slavke Pavić, Milice Borojević i drugih. Uključene su, također, i slikarice koje su povremeno umjetnički djelovale u području fotografije (Vera Nikolić Podrinska, Nasta Rojc, Vera Fischer, Jadranka Fatur) te velik broj sudionica suvremene fotografske scene, od kraja šezdesetih do danas (Karmela i Anka Marasović, Marija Braut, Nada Orel, Ljiljana Sundać Zuani, Sanja Iveković, Erika Šmider, Edita Schubert, Kristina Leko, Danijela Lušin, Sandra Vitaljić, Ivana Vučić, Barbara Blasin, Ana Opalić, Marina Paulenka, Andreja Kulunčić, Glorija Lizde, Petra Slobodnjak, Petra Mrša, Dragana Jurišić i druge).

Namjera izložba Rasvijetljena soba, kako u popratnoj publikaciji piše autorica Sandra Križić Roban, je „ukazati na ograničenja unutar kojih se ženska fotografska praksa odvijala, na prepreke koje su pred autorice postavljene, ali i na važnost i širinu značenja fotografije kao jedinstvenog medija o kojem ovisi znanje o kolektivnom i individualnom kontekstu. Pritom ova izložba nije ni jedini mogući ni sintezni pregled djelovanja žena u fotografiji, nego pokazuje puteve kojima su se kretale, načine na koje je njihov rad vrednovan ili na kraju zaboravljen pa i odbačen.”

Obje izložbe najava su knjige Sandre Križić Roban u kojoj će pojedini aspekti djelovanja u mediju i postupanja s fotografijom biti obuhvaćeni i obrazloženi ne samo iz pozicije historiografije, nego i iz rakursa znanstvenih i umjetničkih disciplina kombinacijom i interakcijom kojih je moguće interpretirati pojedine specifičnosti i otvoriti složen diskurzivni prostor u kojem ženski fotografski pogled ima specifično mjesto.

Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj
Tehnički muzej Nikola Tesla
24. 10. – 3. 12. 2023.

Organizator izložbi
Umjetnički paviljon u Zagrebu
Trg kralja Tomislava 22, Zagreb
[email protected]
www.umjetnicki-paviljon.hr

Prostorna koncepcija i likovni
postav izložbi
Mirna Horvat

Organizacijska podrška u Tehničkom muzeju Nikola Tesla
Julija Gracin

Pedagoški program
Irma Besednik

Marketing
Sanja Balentović

Tehnički postav
Damir Martinec

Suradnja na tehničkom postavu izložbe u Tehničkom muzeju
Nikola Tesla
Predrag Bosnar, Hrvatski fotosavez

Izložbene legende
Ivana Završki, Leonida Kovač,
Sandra Križić Roban

Fotografija
Vanja Babić

Dizajn
Rafaela Dražić

Prijevod na engleski
Robertina Tomić

Produkcija radova
Fini print
Format
Crescat

Presnimke originalnih radova
Marko Ercegović

Publikacija
Nakladnik
Umjetnički paviljon u Zagrebu
Trg kralja Tomislava 22, Zagreb
[email protected]
www.umjetnicki-paviljon.hr

Za nakladnika
Irena Bekić

Urednice
Sandra Križić Roban,
Irena Bekić

Predgovor
Sandra Križić Roban

Prijevod na engleski
Robertina Tomić

Oblikovanje i priprema za tisak

Naklada
400 kom

Tisak
Sveučilišna tiskara Zagreb
Zagreb, 2023.
© Umjetnički paviljon u Zagrebu
ISBN 978-953-6890-99-6

logo TMNT

Vezani sadržaj