OSTATI ILI OTIĆI – izložba Hrvatskog fotosaveza

Kustosi izložbe: Christine Frisinghelli i Sandra Križić Roban
Izlagači: Ana Hušman, Randa Shaath, Dan Panaitescu, Maria Papadimitrou, Mladen Stilinović, Oliver Musovik, Efrat Shivly, Ahlam Shibli.