Od zanosa do identiteta – prvi profesori i prvi učenici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – izložba povodom stogodišnjice Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu

Izložba Od zanosa do identiteta – Prvi profesori i prvi učenici ALU u Zagrebu, posvećena je počecima Akademije likovnih umjetnosti koja tijekom akademske fodine 2007. / 2008. proslavlja 100. obljetnicu osnutka.
 
Na izložbi je predstavljeno preko 150 radova prvih profesora ALU (Mencija Clementa Crnčića, Bele Čikoša Sesije, Roberta Frangeša Mihanovića, Otona Ivekovića, Roberta Auera, Branka Šenoe i Rudolfa Valdeca) i prve generacije 32 upisanih studenata (Milka Antolek, Ljubo Babić, Ivan Benković, Dušan Branković, Ferdo Ćus, Ivan Drusany, Mira Erlich, Elza Ferić, Zora Halper Sigetska, Marin Davorin Hotko, Ferdo Ivanščak, Hinko Juhn, Gabrijel Jurkić, Ljudevit Kara, Dušan Kokotović, Mihovil Krušlin, Danica Peklić, Branimir Petrović, Zdenka Pexidr – Srića, Bela Pilar, Ivan Portočnjak, Velebit Rendić, Ema Siebenschein, Iva Simonović – Despić, Olga Sladović, Rudolf Spiegler, Kosta Strajnić, Antun Štefic, Ljubica Trbojević, Vjekoslav Vörös, Lina Virant Crnčić i Ljudmila Wodsedalek (Mila Wood). Uz velika imena naše likovne povijesti kao i ona manje poznata, izložba ujedno predstavlja sliku tadašnjeg kulturnog života Zagreba.

Oton Iveković-Velebit, 100 godina ALU, 2008
M. Clementz Crnčić- St Marino, 1914, 100 godina ALU, 2008
Robert Auer - Ženski portet,, 1909, 100 godina ALu, 2008

Autori izložbe su dr.sc. Ive Šimat Banov, mr. sc. Krunoslav Kamenov, te Tajana Vrhovec Škalamera, asistentica pri Katedri za teoriju umjetnosti. Izložbu prati bogato ilustrirani katalog s tekstovima dekana ALU, redovnog profesora Slavomira Drinkovića, Ive Šimata Banova, dr. sc. Olge Maruševski, dr. sc. Ivanke Reberski, prof. Marcela Bačića, Tajane Vrhovec Škalamera i Krunoslava Kamenova, te izvodima iz knjige Antonije Tkalčić Košćević Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu (HAZU, 2007.). Katalog je oblikovala Natalija Nikpalj Polondak, viša asistentica pri Katedri za grafiku.