NORDIC CUT – izložba suvremene finske fotografije

Suvremena finska fotografija posljednjih je godina jedan od najvitalnijih svjetskih umjetničkih fenomena. “Helsinška škola fotografije”, sintagma kojom se najčešće označava novu finsku fotografiju, započela je pohod po svjetskim muzejima i galerijama prije desetak godina, dolaskom Timothyja Personsa na helsinško Sveučilište za umjetnost i dizajn i njegovim artikuliranjem specifične kulturne klime i probuđene nacionalne samosvijesti nakon primanja Finske u Europsku Uniju 1995. Utoliko je Helsinška škola više civilizacijski negoli stilski fenomen, a zajedničke osobine njenih pripadnika prije treba tražiti u socijalnoj uvjetovanosti fotografije kao reproduciranja zbilje nego kao mediju autonomne ekspresije. Izložba progovara upravo o tom nedovoljno razjašnjenom problemu, tj. o održivosti tradicionalne uloge medija s jedne strane i o njegovoj otvorenosti individualnim eksperimentima na formalnoj i tematskoj razini s druge strane.

Izložba Nordic cut, želi prevladati navedena ograničenja i predstaviti finsku fotografiju, njene sada već svjetski poznate umjetničke zvijezde, kao skup nezavisnih umjetničkih strategija koje se nadahnjuju različitim privatnim i javnim, te socijalnim i individualnim praksama umjetničkog djelovanja. Nordic cut želi prezentirati hrvatskoj publici vitalnost medija fotografije i razloge svjetskog uspjeha jednog neprijepornog umjetničkog fenomena, a koji dolazi iz zemlje nama vrlo bliske po mnogim povijesnim i demografskim osobinama. Nordic cut je prigoda za susret dalekih a bliskih kultura, te za korisnu informaciju i kreativno nadahnuće hrvatskoj javnosti zainteresiranoj za najviše domete suvremene fotografije.