Niti iz, niti prema – izložba Hrvatskog fotosaveza

Međunarodna izložba fotografija u organizaciji Hrvatskog fotosaveza. Izložba “Neither From Nor Towards” treća je u trilogiji koja se zasniva na ispitivanju odnosa narativnih struktura i Agambenove ideje nepamtljivog (nenamjernog sjećanja onkraj pamćenja), trilogiji koja je započela 2007. godine izložbom Stalking With Stories/The Pioneers of the Immemorable, New York a nastavila se 2009. izložbom And Nothing Turned Itself Inside Out, Beč.

Niti iz, niti prema…

Jesi li, danas nakon buđenja, vidjela budućnost iz mirne točke svijeta koji se okreće?

“Sa sigurnošću možemo utvrditi da se sve izložbe održavaju s nekom namjerom”, bilježi B. N. Goswamy u članku o Izložbi Britanskog Carstva iz 1924. godine, koja je, kako piše u nastavku teksta, među onima koje nadilaze puku “namjeru” i postaju “dijelom nekog programa, koji nije uvijek ili nužno skriven”. Sličan je program imala Milenijska izložba održana 1898. godine u Budimpešti kako bi se proslavila tisućita “obljetnica” mađarske nacije, pri čemu se očekivalo sudjelovanje svih zemalja i naroda koji su se nalazili pod austrougarskom krunom, a zgrada Umjetničkog paviljona u Zagrebu rezultat je svojevrsne naknade Budimpešte za sudjelovanje hrvatskih umjetnika na izložbi.

Izložba Britanskog Carstva i budimpeštanska Milenijska izložba napravljene su prema modelu tada popularnih svjetskih izložbi ili svjetskih sajmova, događaja koji su samo naizgled podrazumijevali ‘horizontalniju’ i demokratskiju konstelaciju – budući da se nominalno nisu izlagale geografije carstava s njihovim kolonijama i dominionima, nego prezentirao “svijet kao cijelina”. Izložba Niti iz niti prema… (naslov preuzet iz Četiri kvarteta T.S. Eliota) ne priziva strukturu ili “namjeru” svjetskih izložbi, nego upravo ono što je preostalo od sablasti njihove proklamirane vjere u svijet kao cijelinu, koja se pak temelji na hegemoniji zapadnjačke imaginacije i idejama moderniteta i napretka koje se realiziraju kroz prošle i postojeće oblike kolonijalnih jednadžbi. Povijesti svjetskih izložbi mogu se tako promatrati kao scenariji za čitanje povijesti globalnih odnosa moći čitavog jednog razdoblja prikrivenih optimističnim utopijskim vizijama i “budućnosti čovječanstva”.

HFS_2010_postav_010_web

Smještena u historicistički umjetnički paviljon, rezultat razmjene između Budimpešte i Zagreba s prijeloma prošlog stoljeća, izložba reflektira odnose moći kroz odnose unutar povijesti arhitekture, povijesti umjetnosti, fotografske reprezentacije te same ideologije izložbe kao forme. Umjetničke pozicije dodiruju pitanja (re)prezentacije, ideologija samog čina ‘izlaganja’, napetosti između promatrača i promatranoga, imaginarija kolonijalne egzotizacije, arhitekture kao mjesta ogledanja društvenih transformacija i ekonomskih odnosa moći, povijesnih i povijesničarsko-umjetničkih narativa, te povijesti neravnopravnosti odnosa u polju proizvodnje umjetnosti kao polja proizvodnje značenja. Radovi koje okuplja ne tvore čvrstu naraciju koja ocrtava “namjeru” izložbe, već se susreću u isprepletenoj i “slaboj” strukturi i međusobnoj progonjenenosti srodnim preokupacijama, nedovršenim povijestima, zaboravljenim vizijama i prošlim budućnostima…

HFS_2010_postav_021_web

Time je izložba otvorena i prema interpretaciji “svijeta” na način na koji je teoretičar Miško Šuvaković predložio da se tumači ideologija izložbe: ne kao “skup usmjerenih i sasvim racionaliziranih namjera njezinih organizatora”, nego kao razliku između namjeravanog i nenamjernog, svjesnog i nesvjesnog, kao “krhku atmosferu (ambijent) konceptualiziranih i nekonceptualiziranih mogućnosti, odluka, simbolizacija, rješenja, proklamacija, previda (brisanja), nasumičnih izbora, selekcija, prijedloga, vrijednosti, prešutnih uvida, cenzura, učinaka javnog i prešutnog ukusa, opravdanja, želja i društvenih funkcija koje oblikuju neku vrstu prihvatljive stvarnosti (…)

Umjetnici/e: Vahram Aghasyan, Ben Cain, Alex Cecchetti, Haris Epaminonda, Zachary Formwalt, Tina Gverović, Eric Van Hove, Gregor Neuerer, Lisl Ponger, Olivia Plender, Marinella Senatore, Guido van der Werve

Kustoska koncepcija i koordinacija: Ivana Bago / Antonia Majača (Institut za trajanje, mjesto i varijable / Institute for Duration, Location and Variables – DeLVe)

Istraživanje: Rebecca McKay i Jelena Pašić (DeLVe), Vedran Družina (Dva plus)

Arhitektonsko oblikovanje izložbe: Ana Dana Beroš, Iskra Filipović, Judita Ljutić, Damir Ljutić/ Dva plus – studio za arhitekturu i vizualne komunikacije

Vizualno oblikovanje tiskanih materijala: Rafaela Dražić

Produkcija: Hrvatski fotosavez

Izložbu podržava Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Dva Plus – studio za arhitekturu i vizualne komunikacije, Infrastruktura prijateljstva Instituta za trajanje, mjesto i varijable