IVO DULČIĆ (1916. – 1975.): Mediteran Iva Dulčića – povodom stogodišnjice rođenja

Stogodišnjica rođenja slikara Ive Dulčića nudi priliku, ali i stvara obavezu, da ga još jednom cjelovitije predstavimo u gradu njegova umjetničkog školovanja i pretežnog radnog djelovanja. Ova prigodna izložba usredištuje na jedan od posebnih aspekata njegova opusa.

Kao logična cjelina nudi se motivika mediteranskog krajolika i mediteranskih ambijenata, područje u kojemu je Ivo Dulčić idealno povezao oba kraja svoje zavičajne pokrajine Dalmacije (obiteljski ukorijenjeni Hvar i formativno ključni rodni Dubrovnik). Osim toga, upravo je u nizu radova nadahnutih sredozemnim krajevima i sredozemnom svjetlošću ostvario puninu svojih likovnih potencijala i stvorio djela što znače epohu svojim vrijednostima i svojim prethodničkim značenjem.

Naime, već je sredinom pedesetih godina Ivo Dulčić odlučno raskrstio s mimetičkim predstavljanjem i robovanjem motivu, a sintetizirao i ekstrahirao iz viđenoga samo temeljne silnice i dinamične kromatske odnose. Na putu prema apstrakciji Ivo Dulčić se zauvijek zadržao na aluzivnoj, asocijativnoj povezanosti s predloškom, ali je slobodom interpretacije stvorio amblematična djela tzv. strukturalnog pejzažima, ostvarenja velike kretivne energije i prave spomenike “duha sredine” (genius loci).

O umjetniku: Ivo Dulčić

U rasponima od prvog “Straduna” (1950) i “Dubrovačkog ljeta” (1956) do “Crvenog otoka” (1962) i “Požara na otoku” (1970), kroz više od dva desetljeća intenzivnog slikanja, raspolažemo repertoarom motiva i morfoloških inačica što potvrđuju Ivu Dulčića kao jednoga od ključnih umjetnika epohe, te izložbu čine pravim kulturnim događajem i zasluženim odavanjem počasti slikaru, a koji dosad nije bio nikad samostalno predstavljan u  Umjetničkom paviljonu. Izložba je nastala u koprodukciji Umjetničkog paviljona u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik, a djela su posuđena iz Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Moderne galerije, Zagreb, Galerije umjetnina, Split, Umjetničke galerije, Dubrovnik, privatne zbirke gospođe Mire Dulčić, te iz još nekolicine privatnih zbirki.

Autor izložbe i izbora djela je akademik Tonko Maroević.