IVAN MARUŠIĆ KLIF: Između frekvencija_2

Izložba Ivana Marušića Klifa (r.1969. u Zagrebu) jedna je iz ciklusa ambijentalnih site-specific izložbenih projekata u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu koji na medijski inovativan način predstavljaju nove opuse i ostvarenja suvremene umjetničke produkcije vodećih umjetnika srednjeg i mlađeg naraštaja.
Riječ je o multimedijalnom umjetniku (diplomirao 1994. godine na Shool of Audio Engineering u Amsterdamu, Nizozemska) i jednom od najzanimljivijih protagonista domaće novomedijske umjetničke scene, koji uglavnom radi na području interaktivnih instalacija, robotike i interaktivnog videa. S obzirom na sklonost improvizaciji i eksperimentu u središtu njegova interesa je sam proces stvaranja likovnog događaja u kojemu koristi vizualne, svjetlosne i zvučne efekte proizvedene „primitivnom“ tehnologijom u sklopu računalno kontroliranog sustava kojeg čine video-projektori, pokretne kamere i wobbulatori.

108_I_Marusic_Klif_200

Naime, Klif u svom radu na inovativan način pristupa jedinici za manipulaciju rastera zvuka, takozvanom wobbulatoru. Riječ je o alatu kojeg su tijekom 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća razvijali i u svom umjetničkom radu koristili pioniri video umjetnosti poput Nam June Paika ili Steine i Woody Vasulke, a radi se o prepariranom televizoru čijom je slikom moguće manipulirati pomoću elektromagnetskih valova.

Izložbeni projekt „Između frekvencija 2“ u Umjetničkom paviljonu nastavak je umjetnikova višegodišnjeg istraživačkog procesa na području elektronički generirane slike pomoću frekvencija zvuka kroz seriju interaktivnih instalacija / video performansa (za što je dobio i Godišnju nagradu «Vladimir Nazor» za likovnu umjetnost 2013.).

Riječ je o multimedijalnom projektu performativnog karaktera u kojem će autor efektnim intervencijama i sinkroniziranim postupcima putem sustava video-projektora, pokretnih kamera, zvučnika, wobbulatora i osciloskopa izvesti svoj ambijentalni video performans. Kompleksnu audio-vizualnu instalaciju u kojoj na principu kolaža vibrirajućih elektroničkih slika, šumova i pokreta oblikuje i vizualizira jedinstveni svjetlosno-zvučni ambijent kao site-specific projekt, usredotočujući se na sam proces umjetničke improvizacije i stvaranja likovnog događaja, na eksperimentiranje analognom slikom i percepcijom stvarnosti koristeći elemente arhitektu.

Voditelj i kustos izložbenog projekta: Radovan Vuković, viši kustos Umjetničkog paviljona.

O umjetniku:

Ivan Marušić Klif kao kompozitor, tonski snimatelj i producent, radi glazbu, šumove i tonsku produkciju za kazališne i plesne predstave, film i TV, te za umjetničke projekte drugih autora. Bavio se i izradom svjetlosnih objekata i instalacija te povremeno scenografijom za kazalište, film i TV. Izlagao je i nastupao u Hrvatskoj, Europi i Japanu. Dobitnik je nagrade Salona mladih (2001.) i Godišnje nagrade Vladimir Nazor za likovnu umjetnost (2013.)