EMANUEL VIDOVIĆ – pasatist i modernist

Nastavljajući obilježavati značajne obljetnice (rođenje, smrt) važnih hrvatskih umjetnika kako bismo ih “oteli” zaboravu, Umjetnički paviljon velikom monografskom izložbom u 2018. prisjeća se znamenitog hrvatskog slikara Emanuela Vidovića, obilježavajući 150 godina rođenja i 65 godina smrti. Posljednja velika Vidovićeva izložba bila je 1987. Sada, 30 godina kasnije, Vidović se prikazuje u svojevrsnoj redukciji: s osobitom pozornošću prema dijelu ranijega razdoblja (napose od 1898. do 1921); zatim u razdoblju priprema za prijelaz na motiviku i tematiku interijera i mrtvih priroda i, na kraju, na same interijere crkava i atelijera (1936.–1942.), kao i mrtve prirode (1938.-1952.) i nekoliko – po sjećanju naslikanih – uglavnom trogirskih, krajolika. Autor izložbe, Igor Zidić, u fokus stavlja prijelaz s ranoga realizma i njegovu transformaciju u simbolističko-divizionistički rukopis te postimpresionistički intimizam pri kraju četvrtog desetljeća (“tridesete godine”), koje i u svijetu registriraju labuđi pjev njegova naraštaja (Bounard, Vuillard, Puy, Lagrade, donekle Manguin ). Ovom prilikom izostavljeni su brojni sitni radovi, skice i pripremni formati, a pozornost, u prigodi velikih obljetnica, usredotočena je na remek-djela naznačenih razdoblja, tj. na ono što bi, s obzirom na nedavna preispitivanja početaka Moderne kao i kraja epohe “sretnog slikarstva”, moglo izazvati novo zanimanje za njegovo djelo kako u Hrvatskoj – tako i u Europi. Izložbu, naime, Umjetnički paviljon u nadolazećim godinama namjerava prezentirati u Italiji. Na izložbi je pokazan i niz izvanrednih, u hrvatsku umjetnost još neuvedenih, nepoznatih, slikarovih kapitalnih ostvarenja od kojih ona starija pomiču granice naše percepcije, a ona iz posljednjih godina života šire granice naše empatije prema svijetu predmeta i teško dostižnoj „sreći majstorstva“. Izložba obuhvaća  121 djelo, a realizirana je u suradnji/suorganizaciji/ s Muzejom grada Splita, odnosno Galerijom Emanuel Vidović koja je u sastavu Muzeja, gdje će biti postavljena od lipnja do rujna 2018.

Autor stručne koncepcije, izbora djela i teksta u katalogu: Igor Zidić