Bukovac je bio imućniji, ali Vidović je za života uspio sačuvati svoj mir

Večernji list, 15. srpnja 2022., str. 32. – 33.

Vidovićeve talijanske godine

Vijenac, 14. srpnja 2022., str. 12. – 13.

Izložba Emanuela Vidovića u Milanu

Novi list, 8. srpnja 2022., str. 28.