Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car

Centar mladih Ribnjak, Zagreb

Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car - sudionici čitalačke grupe
Čitalačka grupa: Fredric Jameson „Ideologija i alegorija“, voditeljica: Milka Car - sudionici čitalačke grupe

Vrijeme održavanja: 12 – 14 h

Američki književni teoretičar postmarksističke provenijencije Fredric Jameson u svojoj knjizi Alegorija i ideologija, objavljenoj 2021. u Zagrebu u prijevodu Petre Požgaj, postavlja pitanje može li alegorija biti društveni simptom te polazi od teze da značaj alegorije ovisi o nezadovoljstvu doslovnim, površinskim i povijesnim, odnosno empirijskim te pojam alegorije razlaže na nekoliko razina dosljedno historizirajući svoje pojmove.

U sklopu projekta Slučaj paviljon posvećenom istraživanju povijesti, kao i umjetničkoga, društvenog i političkog konteksta Umjetničkog paviljona, a prvenstveno kao najava istraživanja interijera paviljona i njegova ikonografskog nasljeđa vizualne umjetnice Ane Kuzmanić čitat će se izabrana poglavlja iz Jamesonove knjige.

Nakon uvodnog kontekstualiziranja Jamesonovih teorijskih pozicija, čitat će se dijelovi iz poglavlja Povijesno: Ljestve alegorije kako bi se odredilo temeljne Jamesonove analitičke pojmove, potom će se posvetiti izabranim dijelovima poglavlja Političko: nacionalna alegorija te će se posebnu pažnju obratiti nacionalnim alegorijama 19. stoljeća u umjetnosti, praksama personifikacije i kolektivnim predodžbama koje su obilježile makroepohu moderne.

Fotografija: Vanja Babić