UMJETNIČKI PAVILJON JE ZATVOREN ZA JAVNOST ZBOG OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESIMA 2020. GODINE