Besplatna vodstva za građanstvo kroz izložbu A. Rodina radnim danima

Od utorka, 23. lipnja 2015. u sklopu izložbe “Rodin u Meštrovićevu Zagrebu” održavat će se besplatna vodstva za građanstvo radnim danima (od utorka do petka) u 12 i 17 sati. Broj sudionika nije ograničen.

BESPLATNA VODSTVA ZA GRAĐANSTVO U 12 I 17 SATI JOŠ SAMO DO PETKA, 4. RUJNA 2015.