Besplatna stručna vodstva za građanstvo po izložbi Remek-djela Zbirke Hanžeković – od utorka do petka u 17 sati

Po izložbi Remek-djela Zbirke Hanžeković radnim danima od utorka do petka u 17 sati organizirana su besplatna stručna vodstva.