Stahov : skulpture

Pretraga kataloga


Datum održavanja : 02.08.2017 - 17.09.2017
Vrsta izložbe : Izložba opusa
Autor izložbe : Milan Bešlić
Dizajn kataloga : Bachrach & Krištofić
Broj stranica : 52
Fotografije cb : 0
Fotografije u boji : 33
Dimenzije : 24 x 30 cm
ISBN : 978-953-6890-74-3
Cijena : 50,00 kn

Katalog izložbe skulptura Ljubomira Stahova na hrvatskom jeziku. Autor teksta i biografije - Milan Bešlić, bibliografija - Aneta Barišić, lektura i korektura - Krešimr Kvočić (str. 7-11, 45) i Ivana Sor (str. 46-51), fotografije - Goran Vranić. Tisak - Tiskara Zelina d.o.o.  

 
 
Ispiši stranicu